Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Prosto delovno mesto za mizarja modelarja IV

02.09.2014

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica objavlja razpis za prosto delovno mesto mizar modelar IV (m/ž)

Opis del in nalog: sodeluje s scenografom in režiserjem pri izbiri materialov, sodeluje pri montiranju scenografij na tehničnih vajah, izdeluje, popravlja in obnavlja lesene konstrukcije za sceno, lesene scenske elemente, pohištvo in rekvizite, izvaja vse druge vrste mizarskih del za potrebe predstav, opravlja vzdrževalna dela in izvaja vse vrste mizarskih del za potrebe javnega zavoda, upravlja in vzdržuje vsa tehnična sredstva in pripomočke (stroji), opravlja druga dela po navodilu nadrejenega v okviru svojega delovnega mesta.

Izobrazba po Klasius: 140 srednja poklicna, 543 lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, lesarsko tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: IV. stopnja izobrazbe lesarsko tehnične smeri ali opravljen preizkus nacionalne poklicne kvalifikacije za mizarja modelarja IV, sposobnost prilagoditve gledališki specifičnosti. Priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Občasno neenakomerno razporejen delovni čas. Zaželen vozniški izpit kategorije B.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen, polni delovni čas z dvomesečnim poskusnim delom.

Več informacij: tajnica Barbara Skorjanc (barbara.skorjanc@sng-ng.si; 05 335 22 10).

Upoštevali bomo izključno pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki bodo poslane po pošti na naslov SNG Nova Gorica, Trg E. Kardelja 5, 5000 Nova Gorica ali po elektronski pošti na naslov barbara.skorjanc@sng-ng.si, do vključno 11. 9. 2014.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za prijavo.