Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Video

 • Smrčuljčica

 • Macbeth

 • Človeški glas

 • Ronja, razbojniška hči

 • Živalske novice

 • Čarovnik iz Oza

 • Zajtrk

 • Antonton

 • Trojanke

 • Realisti

 • Galeb

 • Barufe

 • Beraška opera

 • Jeklene magnolije

 • Peter Kušter

 • Stari klovni

 • Pašjon

 • Tartuffe

S predstavo ČAROVNIK IZ OZA gostujemo 10. 10 2015 na Festivalu Zlata paličica

10.10.2015

S predstavo ČAROVNIK IZ OZA gostujemo 10. 10 2015 na Festivalu Zlata paličica v Ljubljani. V program festivala, ki ga organizirajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut in Cankarjev dom Ljubljana, se je od enainpetdest prijavljenih predstav uvrstilo dvajset. 

Selektorice Bruna Antauer, Ljubica Marjanovič Umek in Petra Pogorevc ugotavljajo, da so predstave žanrsko in tematsko zelo raznorodne in da z izbranimi vsebinami in uprizoritvenimi strategijami nagovarjajo različne starostne skupine. "Z veseljem ugotavljamo, da mnoge od predstav zgodnje gledališke izkušnje ne enačijo s ponujanjem zabave in razvedrila za vsako ceno, temveč se premišljeno in odgovorno lotevajo tako parafraziranja in posodabljanja kanoniziranih predlog kot uprizarjanja novih zgodb in konceptov, pri čemer neredko ambiciozno raziskujejo zahtevne, tvegane in včasih tudi izrazito tabuizirane teme. Tovrsten razvoj gledališča za malčke, otroke in mladino pozdravljamo, obenem pa uprizoriteljem svetujemo še večjo skrb pri določanju starostne meje, od katere je ogled primeren in priporočljiv. Ker izhajamo z različnih profesionalnih področij, smo svoje poglede na videne uprizoritve usklajevale na presečišču med pedagogiko, razvojno psihologijo in gledališčem. Prednost smo dale tistim, ob katerih smo se zedinile, da natančno definirajo svoje ciljno občinstvo, brez olepševanja ali omalovaževanja detektirajo njegov svet, navežejo z njim pristno komunikacijo v zanj razumljivem jeziku ter z umetniškim izrazom krepijo njegovo doživljanje, domišljijo in pogum," so zapisale selektorice.

Peter Harl, Medea Novak, Anuša Kodelja, Matija Rupel; foto SNG Nova Gorica/Foto atelje Pavšič Zavadlav