Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Niccolò Manzari

Mrtvi ne plačujejo davkov

I morti non pagano tasse

Farsa v treh dejanjih (petih slikah).

na sporedu

Za predstavo trenutno ni razpisanih terminov.

Igrajo

premiera

17. april 1958

v medijih

»MRTVI NE PLAČUJEJO DAVKOV« V GORIŠKEM GLEDALIŠČU

Za predzadnjo premiero letošnje sezone je vodstvo Goriškega gledališča izbralo komedijo sodobnega italijanskega avtorja Nicolòja Manzarija »Mrtvi ne plačujejo davkov«. Ker smo o delu pisali že v eni zadnjih številk lista, se tokrat ne bomo podrobneje spuščali v razčlenjevanje njegovih značilnosti. Omenimo naj samo njegovo izrazito satirično ost na sodobne družbene razmere v Italiji in pisateljev pogum v razkrivanju moralne izprijenosti in pokvarjenosti ljudi, ki so na odgovornih položajih in se bavijo z raznimi nečednimi posli.
Pa tudi sicer je delo na visokem umetniškem nivoju in zasluži vso pozornost. Gledalca zlasti presenečajo nekatere duhovite domislice, ki dobivajo ponekod že kar anekdotični značaj.
Režijo je vodstvo gledališča zaupalo znanemu gledališkemu delavcu Modestu Sancinu, članu Slovenskega narodnega gledališča v Trstu. Ne bomo govorili o mnogih problemih, ki jih je režiser z invencioznostjo in temeljitim znanjem uspešno rešil, pač pa naj poudarimo potrebo po še nadaljnji skrbi gledališča po tako izkušenih gledaliških delavcih, ki s svojim znanjem in pedagoškimi prijemi mnogo vplivajo tudi na nadaljnje delo igralcev amaterjev.
Med igralci naj posebej omenimo Staneta Lebana kot Marca Vecchietta, človeka, ki je »umrl« in za katerega ne veljajo več nobeni zakoni, ter Andreja Jelačina kot župana. Oba sta z močno doživeto igro in dobrim tolmačenjem vlog osvojila občinstvo. Ob njiju so bili uspešni tudi Vinko Lipičar kot občinski tajnik, Almira Joganova kot tašča in Zofka Slokarjeva kot Vecchiettijeva žena. K uspehu predstave pa so po svoje pripomogli tudi nosilci manjših vlog: Anica Drekonjeva, Željko Humar, ki je odigral kar dve vlogi, Franc Šušteršič, Alojz Pavšič, Anton Milost, Mirko Jug (tudi z dvema vlogama) in Božidar Bratuž ter nekateri drugi.
Primerno sceno za igro je oskrbel Pavle Zamar.
Člani goriškega gledališča so s komedijo nastopili v Novi Gorici že dvakrat. Občinstvo je napolnilo dvorano in jih nagradilo z burnim ploskanjem. Ob občinskem prazniku so že gostovali v Vipavi, v načrtu pa imajo tudi gostovanja v vseh večjih središčih našega kraja.
Primorske novice, 25. 4. 1958.

tehnične opombe

Inspicient Franc Šušteršič, šepetalka Jožica Guna, razsvetljava Tonček Jug, odrski mojster Božidar Bratuž, lasuljarska dela Salon Milan Turk.

Prikaži celoten spored za predstavo

Za predstavo trenutno ni razpisanih terminov.