Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Video

 • Smrčuljčica

 • Ronja, razbojniška hči

 • Živalske novice

 • Čarovnik iz Oza

 • Antonton

 • Macbeth

 • Trojanke

 • Realisti

 • Galeb

 • Barufe

 • Beraška opera

 • Jeklene magnolije

 • Peter Kušter

 • Tartuffe

 • Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha

 • Človeški glas

 • Ekshibicionist

 • Gospa Bovary

Kdo smo

DIREKTORICA
Maja Jerman Bratec T +386 (0)5 335 22 10 E maja.jerman-bratec@sng-ng.si

UMETNIŠKI VODJA
Marko Bratuš T +386 (0)5 335 22 10 E

POSLOVNA SEKRETARKA
Barbara Skorjanc T +386 (05) 335 22 10 E barbara.skorjanc@sng-ng.si

ORGANIZATORKA
mag. Barbara Simčič Veličkov T +386 (0)5 335 22 04 M 051 634 946 E organizacija@sng-ng.si

TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO
Dominika Prijatelj T +386 (0)5 335 22 50 E dominika.prijatelj@sng-ng.si

PROPAGANDNA REFERENTKA
Tjaša Sečko T +386 (0)5 335 22 51 E info@sng-ng.si

DRAMATURGINJI
mag. Ana Kržišnik Blažica T +386 (0)5 335 22 15 E ana.krzisnik@sng-ng.si
Martina Mrhar T +386 (0)5 335 22 01 E martina.mrhar@sng-ng.si

DRAMATURGINJA IN VODJA AMO
Tereza Gregorič T+386 (0)5 335 22 18 E tereza.gregoric@sng-ng.si

LEKTOR
Srečko Fišer T +386 (0)5 355 22 02 E srecko.fiser@sng-ng.si

VODJE PREDSTAV
Marino Conti, Kaja Trkman in Mojca Valič

ŠEPETALKA
Arjana Rogelja

VODJA RAČUNOVODSTVA
Goran Troha Žvokelj T +386 (0)5 335 22 19 E g.troha-zvokelj@sng-ng.si

REFERENTKA PLAČILNEGA PROMETA
Adrijana Kenda T +386 (0)5 335 22 05 E a.kenda@sng-ng.si

BLAGAJNIČARKI
Darinka Lazar in Tanja Pegan T +386 (0)5 335 22 47 E

TEHNIČNI VODJA
Aleksander Blažica T +386 (0)5 335 22 14 M +386 (0)31 683 323 E aleksander.blazica@sng-ng.si

OBLIKOVALEC SVETLOBE
Samo Oblokar E luc.sng@siol.net

LUČNA MOJSTRA
Renato Stergulc in Marko Polanc

OBLIKOVALCA ZVOKA IN VIDEA
Vladimir Hmeljak in Stojan Nemec E ton@sng-ng.si

ODRSKI MOJSTER
Staško Marinič E oder@sng-ng.si

SCENSKI TEHNIKI
Dean Petrović, Bogdan Repič in Dominik Špacapan

VRVIŠČARJA
Damir Ipavec in Ambrož Jakopič

ODRSKI DELAVEC
Jurij Modic

REKVIZITERJA
Damijan Klanjšček in Gorazd Prinčič E rekviziti@sng-ng.si

FRIZERKE IN MASKERKE
Hermina Kokaš, Katarina Božič in Ana Kožar  E maska@sng-ng.si

GARDEROBERKI
Jana Jakopič in Mojca Makarovič

MIZAR
Marko Mladovan T +386 (0)5 300 54 34 E

MOJSTER KROJAČ 
Robert Žiković T +386 (0)5 300 54 34 E

ŠIVILJI
Marinka Colja in Tatjana Kolenc

INFORMATIK
Majin Maraž T +386 (0)5 335 22 17 E

ŠOFER in EKONOM
Davorin Bone

GLAVNI VZDRŽEVALEC
Valentin Pavlin T +386 (0)5 335 22 17 E

VZDRŽEVALEC
Ivo Pižent

ČISTILKE 
Silvana Markočič, Branka Škarabot, Jožica Škarabot in Jasmina Melink

VRATARJI
Aftero Kobal, Erik Kovačič in Marjan Birsa T +386 (0)5 335 22 00