Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Video

 • Smrčuljčica

 • Macbeth

 • Človeški glas

 • Ronja, razbojniška hči

 • Živalske novice

 • Čarovnik iz Oza

 • Zajtrk

 • Antonton

 • Trojanke

 • Realisti

 • Galeb

 • Barufe

 • Beraška opera

 • Jeklene magnolije

 • Peter Kušter

 • Stari klovni

 • Pašjon

 • Tartuffe

Povabilo k sodelovanju na NATEČAJU ZA OBLIKOVANJE plakata za gledališko uprizoritev v SNG Nova Gorica

05.03.2015

SNG NOVA GORICA vabi oblikovalce k sodelovanju na natečaju za izdelavo idejne rešitve PLAKATA za gledališko uprizoritev. Avtorji za udeležbo na natečaju ne prejmejo plačila, avtor izbranega predloga pa bo kot zunanji sodelavec oblikoval za SNG Nova Gorica vse plakate in publikacije za gledališko sezono 2015/2016 za dogovorjeni honorar. S pripravo gradiva za prihodnjo sezono začnemo aprila 2015.

 

1. VSEBINSKI ELEMENTI PLAKATA

Predlog plakata za gledališko uprizoritev mora poleg določenega formata zajemati naslednje vsebinske elemente:
*Pokončen format B1, 70 x 100 cm.
*Logotip gledališča (pokončen ali ležeč) in spletna stran www.sng-ng.si naj na plakatu tvorita samostojno likovno enoto v modro-oranžni kombinaciji (barvi sta uporabljeni na spletni strani gledališča), ki jo bomo aplicirali na vse plakate predstav in na različne publikacije (programska knjižica, gledališki listi, zloženke itd.).
*Naslov predstave naj bo izstopajoč in dobro viden. Nad naslovom je naveden avtor, pod naslovom pa režiser, oba manj izstopajoča od naslova. Prav tako naj bo na plakatu manj izstopajoče navedena gledališka sezona.
*Na plakatu naj bo predviden prostor za nalepko velikosti A4 (ležeče)! Nanjo natisnemo datum in uro predstave ter jo dolepimo na plakat.
*Za izdelavo predloga plakata uporabite naslednje podatke:

logotip SNG Nova Gorica (pokončen ali ležeči)
(avtor predstave) Lope de Vega
(naslov predstave) NORCI IZ VALENCIJE
Sezona 2015/2016
(manjši kolofon z ustvarjalci)
Prevajalec Primož Vitez, režiserka Nenni Delmestre, dramaturginja Ana Kržišnik, lektor Srečko Fišer, scenografinja in kostumografinja Lina Vengoechea, avtor glasbe Mirko Vuksanović, oblikovalec svetlobe Samo Oblokar, asistentka kostumografinje Tanja Zorn Grželj.
Igrajo Matija Rupel k. g., Blaž Valič, Primož Vrhovec k. g., Arna Hadžialjević, Radoš Bolčina, Peter Harl, Andrej Zalesjak, Jože Hrovat, Medea Novak, Maja Nemec, Milan Vodopivec, Žiga Udir, Dean Petrovič k. g., Domnik Vodopivec k. g.


2. DRUGE SPLOŠNE ZAHTEVE

*Plakat mora jasno, vidno in zanimivo podajati temeljne informacije: kdo, kaj, kdaj! To bo omogočalo prepoznavnost ter hitro percepcijo podanih informacij.

*Oblikovno/likovno lahko plakati temeljijo na grafični rešitvi, predelani gledališki fotografiji ipd.
*Pri načrtovanju rešitev je treba upoštevati racionalizacijo stroškov in vsestransko uporabnost rešitve tako v tiskanih kot elektronskih verzijah.

 

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PREDLOGOV

*Upoštevali se bodo predlogi, ki bodo prispeli na naslov gledališča najpozneje do 25. 3. 2015 do 13. ure.
*Avtor naj predlogu doda kratko vsebinsko predstavitev in utemeljitev izbora motiva.
*Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema predlogoma.

*Avtorji naj svoj predlog pošljejo v zaprti ovojnici po pošti na naslov: SNG Nova Gorica, Trg E. Kardelja 5, 5000 Nova Gorica, s pripisom NATEČAJ ZA PLAKAT – NE ODPIRAJ. Predlogi naj bodo barvno natisnjeni na papirju velikosti formata A4, poleg tega naj avtorji priložijo gradivo tudi na zgoščenki v pdf formatu.
*Tečaj je anonimen, zato naj avtorji na svoj natisnjen predlog in zgoščenko dopišejo štirimestno šifro, sestavljeno iz črk in številk. V ovojnico s predlogom naj dodajo še manjšo ovojnico, na katero naj tudi napišejo svojo štirimestno šifro, vanjo pa oddajo svoje podatke (ime, priimek, telefon, e-pošta). Na zunanjosti obeh ovojnic in na zgoščenki ne sme biti nobenih oznak, iz katerih bi bila razvidna identiteta ponudnika. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

*Sodelujoči avtor zagotavlja, da je predlog njegova last in z njim ne krši avtorskih pravic oziroma intelektualne lastnine tretjih oseb.

*Izbor predloga bo opravila komisija. Razglašen rezultat bo dokončen.

 

4. Dodatne informacije: 05 335 22 50, e-pošta: info@sng-ng.si.

 

5. SNG Nova Gorica se zavezuje, da predlogov ne bo uporabljalo za namene izven okvirov tega natečaja.

 

6. SNG Nova Gorica si pridržuje pravico, da ne izbere predloga, če komisija odloči, da nobeden ne izpolnjuje pričakovanj.

 

Priloge: logotip SNG Nova Gorica 1 logotip SNG Nova Gorica 2 ; logotip SNG Nova Gorica 3

 

5. 3. 2015, Nova Gorica