Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
31maj
Petek ob 19.00

Tijana Grumić

52 hertzov

SNG Nova Gorica, mali oder

03junij
Ponedeljek ob 20.00

Dominik Smole

Antigona

SNG Nova Gorica, veliki oder

04junij
Torek ob 19.00

Ko tišina spregovori

SNG Nova Gorica, veliki oder

12junij
Sreda ob 20.00

Pier Paolo Pasolini

Ubesedovanje

SNG Nova Gorica, mali oder

16junij
Nedelja ob 18.00

Thomas Mann

Mario in čarodej

SNG Nova Gorica, veliki oder

26junij
Sreda ob 20.00

Tereza Gregorič, Jakob Šfiligoj

Koncert za rojstni dan

SNG Nova Gorica, veliki oder

27junij
Četrtek ob 21.00

Iztok Mlakar

Tutošomato

Amfiteater gradu Kromberk

06julij
Sobota ob 20.00

William Shakespeare

Mnogo hrupa za nič

SNG Nova Gorica, veliki oder

Video

 • Neustrašne

 • Janko in Metka

 • Smrčuljčica

 • Živalske novice

 • Čarovnik iz Oza

 • Antonton

 • Mnogo hrupa za nič

 • Pod svobodnim soncem

 • Distanca

 • Antigona

 • Perpetuum mobile

 • In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek

 • Božična pesem

 • Tutošomato

 • Realisti

 • Ko se mrtvi prebudimo

 • Ubesedovanje

 • George Kaplan

Pogoji uporabe spletnega mesta

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA sng-ng.si

1. Uvod

Ponudnik storitev spletnega mesta sng-ng.si, lastnik vsebin ter skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je Slovensko narodno gledališče Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju SNG NG), razen če ni navedeno drugače.

Ti Pogoji uporabe spletnega mesta sng-ng.si (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanašajo na vse obiskovalce oz. uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta sng-ng.si. Spletno mesto, v okviru domenskega prostora www.sng-ng.si, ponuja uporabnikom storitve posredovanja splošnih informacij o statusu in delovanju SNG NG, vključno s publikacijami, avdiovizualnimi deli in drugimi avtorskimi deli ali povezanimi storitvami spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti splošni pogoji ostanejo v polni veljavi.

Uporabnik z obiskom spletnega mesta sng-ng.si potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, da ta dokument, v vsakokratni veljavni različici, v celoti sprejema, in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali njihom delom ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost. Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

2. Vsebina spletnega mesta

Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin in avdiovizualnih del. Upravljavec tega spletnega mesta si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu sng-ng.si so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju, obveščanju in ozaveščanju. Upravljavec spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni, in ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

3. Omejitev uporabe

Spletno mesto sng-ng.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli informacij in drugih vsebin ali del, programske opreme ali storitev, ki so del spletnega mesta, razen če je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

4. Avtorske pravice

To spletno mesto je izključna last SNG NG. Vsebine, dela in gradiva, objavljena na spletnem mestu so zaščiteno avtorsko delo in so last SNG NG in ali njenih partnerjev oz. pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo, vsebine ali dela na spletnem mestu. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika storitev kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh predhodno navedenih informacij, oz. vsebin ali del ni dovoljena.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v primeru kršitev avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, ukrepa proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

5. Povezave

Skladno s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika storitev je uporabnikom dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami, na stran spletnega mesta sng-ng.si.

Spletno mesto vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri, nad katerimi ponudnik storitev nima nikakršnega vpliva in zato ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.

6. Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Nadaljnja uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da se s spremenjenimi splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

7. Odgovornost

Ponudnik storitev ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in ali uporabo spletnega mesta sng-ng.si in ali uporabo informacij, vsebin oz. del, ki jih spletno mesto vsebuje, in ali zaradi nezmožnosti uporabe informacije na spletnem mestu, in ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če je bil obveščen o možnosti take škode.

Spletne strani vsebujejo tudi informacije o tretjih osebah, nad katerimi ponudnik storitev nima nadzora, in zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti oz. prevzemati odgovornosti za njihove informacije ali navedbe.

Ponudnik storitev ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje tudi morebitne viruse.

Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito. Uporabniki spletnega mesta jamčijo, da z njegovo uporabo ne bodo povzročali motenj na spletni strani in spletne strani ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi splošnimi pogoji.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu sng-ng.si ali ponudniku storitev ali informacij. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta sng-ng.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletnega mesta sng-ng.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja, informacij, vsebin ali del. Prepovedano je pridobivanje kakršnegakoli gradiva, del, vsebin ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v politiki o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev spletnega mesta, prijavo o tej napaki naslovite na e-naslov .

8. Zasebnost

Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven zasebnosti, varnost pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. Pravila o varstvu osebnih podatkov posameznikov pri uporabi spletnega mesta so na spletnem mestu sng-ng.si objavljena v »Politiki zasebnosti«.