Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Inner Lights

Gostuje Gledališče PATOS , Smederevo, Srbija

Eksperimentalna predstava

na sporedu

Za predstavo trenutno ni razpisanih terminov.

o delu

Letos oktobra bo Novo Gorico obiskalo alternativno mladinsko in večkrat nagrajeno Gledališče PATOS iz Smedereva, ki združuje mlade gledališke ustvarjalce (poklicne igralce, študente umetnosti in najstnike) v raziskovalnih in eksperimentalnih gledaliških projektih. Ti se pogosto realizirajo v sodelovanju ali partnerstvu s profesionalnimi gledališči, umetniškimi združenji ter skupinami doma in v tujini. Gledališče se prav tako aktivno vključuje v domače in mednarodne projekte ter ima močan kulturno-izobraževalni program tako za mlade kakor tudi za učitelje in profesorje, poleg tega se PATOS osredotoča na spodbujanje strpnosti, na boj proti diskriminaciji in predsodkom ter na socialno vključevanje marginaliziranih družbenih skupin.

V sklopu gostovanja bo gledališče odigralo eksperimentalno predstavo Inner Lights, ki spodbuja vsa čutila – razen oči. Predstava zahteva tesen stik z gledalcem, ki v sami igri prevzame vlogo protagonista. V odrski temi oživi notranje doživljanje gledalca, ki se skozi mešanico vonjav, okusov, dotikov in zvokov v vsakem od obiskovalcev odvije na edinstven način. Življenje v Srbiji (na Balkanu), ki je glavni motiv te igre, prikazuje edinstveno sliko običajev, verovanj in mentalitete ter tako razkriva veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

 

Dvodnevna gledališka delavnice za mlade

7. in 8. oktobra 2023 od 10. do 12. ure

Gledališče ni le ena od oblik ustvarjanja nekega umetniškega produkta, pač pa pomembno orodje, ki mladim omogoča izraziti svoje mnenje, je prostor odstiranja predsodkov in premagovanja družbenih in socialnih problemov. Gledališki pedagogi bodo zato v dvodnevni delavnici članom Mladega odra Amo in ostalim zainteresiranim pokazali različne gledališke tehnike za spopadanje s stereotipi in tabuji ter načini, kako okrepiti toleranco, razumevanje in nenazadnje tudi prijateljstvo.

 

Delavnice za vzgojitelje, učitelje in profesorje

5. oktobra ob 16. uri v SNG Nova Gorica

Gledališče PATOS bo izvedlo tudi gledališko delavnico za vzgojitelje, učitelje in profesorje. Približali jim bodo različne zabavne metode, ki bi jim utegnile pomagati pri učnem procesu. Pokazali bodo, kako jih lahko gledališka tehnika pripelje do enostavnih rešitev pri spopadanju z nemirnimi otroki oziroma mladostniki ter kako prispevati k vzpostavljanju socialne kohezije in premagovanju diskriminacije med mladimi.


Udeležba na delavnicah je brezplačna. Prijavite se lahko do 3. 10. 2023 na elektronski naslov tereza.gregoric@sng-ng.si


Gostovanje gledališča PATOS bo izvedeno v sklopu novonastajajočega mladinsko-gledališkega evropskega projekta, ki se usmerja na Zahodni Balkan. To področje je etično, versko, kulturno in politično izjemno raznoliko, bilo je priča prenekaterim konfliktom in napetostim. V zadnjem času pa opažamo naraščanje nestrpnosti in nasilja med mladimi, čigar povod je največkrat prav sovražnost do drugačnosti. Projekt se bo ukvarjal z vprašanjem, kako sobivati v globalnem svetu s poznavanjem in zavedanjem krivic iz polpretekle zgodovine. Naš skupni utopični cilj je živeti v družbi, v kateri raznolikost ni razlog za izključitev posameznika, temveč razlog za radovednost.

 Evropski projekt nastaja pod okriljem SNG Nova Gorica in Mladega odra Amo ter v sodelovanju s šestimi partnerji: Dramski studio Tirena (Zagreb, Hrvaška), Juventafest (Sarajevo, BiH), PATOS (Smederevo, Srbija), Artpolis (Priština, Kosovo), Kotorski festival pozorišta za djecu (Kotor, Črna Gora) in Teatar senki i oblaci (Skopje, Makedonija).

 

 Projekt je podprla  GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

 

Prikaži celoten spored za predstavo

  • 06. 10. 2023 ob 20.00. SNG Nova Gorica, mali oder. Izven